Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

An?lisi de consultes en un cercador i l'aplicaci? a la jerarquitzaci? de p?gines web

Descripción
  • En la web hi ha diverses fonts d'informaci?. Una d'aquestes ?s la informaci? que deixa l'usuari mentre utilitza un cercador. ?s possible utilitzar aquesta informaci? per complementar el resultat d'algoritmes de jerarquitzaci? tradicionals, de manera d'agregar coneixement hum? al resultat. Dins aquest concepte, en aquest treball es mostra una visi? global de l'an?lisi del registre dels accessos al cercador TodoCL, i es mostra de manera general qu? ?s el que cerquen els usuaris en la web xilena. Despr?s s'exposa una aplicaci? pr?ctica de les dades, en veure els resultats de la implementaci? d'un algoritme que determina rellev?ncia i jerarquia de documents basant-se en les cerques i els documents seleccionats pels usuaris.
Autor
  • Baeza-Yates, Ricardo | Saint-Jean, Felipe
Fecha
  • 2003-06
Tipo
  • Text.Article
Idioma
  • cat
Identificador