Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

El bibliotecari de l'any 2000

Descripción
  • a introducci? de les noves tecnologies a les biblioteques d?na al bibliotecari-documentalista nous m?todes de treball que el convertiran en productor d'informaci?, a m?s de ser l'usuari i l'intermediari d'aquesta. Cal reciclar la formaci? del professional per poder adequar-se a una societat en transformaci?. | The introduction of new technologies in libraries gives the librarian/documentalist new work methods that will transform him/her into an information producer, in addition to being an information user and intermediary. Tlie training received by the professional must be renewed in order to prepare him/her for the transformed society.
Autor
  • Amat, N?ria
Fecha
  • 1988-01
Tipo
  • Text.Article
Idioma
  • cat
Identificador