Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

L'accessibilitat dels webs de les universitats catalanes

Descripción
  • Amb l'impacte d'Internet s'obren noves perspectives professionals per als bibliotecaris-documentalistes, que han d'assumir les tasques de disseny, construcci? i manteniment de serveis web. Adela d'Al?s-Moner i Joan Batlle analitzen els objectius i els resultats d'un cas concret: la web municipal de l'Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.es) i la intranet corporativa. | El estudio quiere detectar cu?l es el grado de accesibilidad de los webs de las universidades catalanas. Los indicadores utilizados son los presentes en el nivel de prioridad 1 de les Pautes de accesibilidad al contenido del web, versi?n 1.0 -WCAG- del World- Wide Web Consortium, acompa?ados por otras complementarias. Como principal resultado se obtiene que s?lo una de las 43 p?ginas analizadas cumplen los umbrales de accesibilidad. | The study seeks to identify the degree of accessibility of the web sites of Catalan universities. The indicators used are those of Priority 1 of the Web Content Accessibility Guidelines, version 1 of the WWW Consortium, complemented by other factors. The principal result showed that only one of the 43 pages analysed satisfied the threshold of accessibility.
Autor
  • T?rmens Graells, Miquel | Ribera, Mireia | Sul? Duesa, Andreu
Fecha
  • 2002-05
Tipo
  • Text.Article
Idioma
  • cat
Identificador