Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

Els estudis de Biblioteconomia i Documentació i la configuració dels futurs professionals a l'Estat espanyol

Descripcin
  • Panoràmica de la situació dels estudis de Biblioteconomia i Documentació a Espanya en els darrers anys i perspectives de futur de la formació d'aquest sector professional. Es repassen les fites més importants que s'han assolit: la creació oficial dels estudis a nivell de diplomatura i dels centres que els imparteixen, la reforma dels plans d'estudis d'acrod amb la Llei de Reforma Universitària i la creació de la llicenciatura. El futur dels ensenyaments a Espanya ha de tendir a l'homologació europea i a aprofundir en el seu assentament, per tal de permetre desenvolupar la investigació en aquest camp i un reconeixement social més bo de la professió. | Overview of the situation of library and information science studies in Spain in recent years and perspectives for the future of education in this sector. The article reviews the most important events that have occurred: official recognition of studies for a 3-year university level degree and of the centers that impart them; the reformation of programs of study according to the Law of University reform; and the creation of the 5-year university degree. In order to advance the development of research in library and information science and create a more positive public image of the profession, Spanish library science education in the future must move towards European homologation and a strengthening of its programs of study.
Autor
  • Bosch i Pou, Mercè
Fecha
  • 1993-07
Tipo
  • Text.Article
Idioma
  • cat
Identificador