Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

El mercado de los contenidos digitales y los nuevos perfiles profesionales

Descripcin
  • La web no pot viure només de publicitat i patrocinis i una bona opció consisteix en la venda de continguts a i per a la xarxa. Però, existeixen els professionals d'aquest sector en alça? Avui dia Internet està generant la necessitat de nous professionals amb nous perfils de coneixements; fins que l'educació no experimenti aquesta metamorfosi i s'adapti a la nova situació, les empreses han de batallar per formar els nous professionals. L'objectiu del present article consisteix en analitzar la situació actual i els principals perfils existents per a la creació de contingut a través d'Internet. Se senyalen els grans problemes amb els quals topen les empreses que volen oferir contingut i s'analitzen les situacions corresponents. | La web no puede vivir únicamente de publicidad y patrocinios, una buena opción es la venta de contenidos en y para la Red. Pero, ¿existen hoy en día profesionales de este sector en auge? Actualmente Internet está generando la necesidad de nuevos profesionales con nuevos perfiles de conocimiento; hasta que la educación no experimente esta metamorfosis y se adapte, las empresas tienen que componérselas para formar a los nuevos profesionales. El objetivo de este artículo es analizar la situación actual y los principales perfiles existentes para la creación de contenido a través de Internet. Se indican los grandes problemas con los que se encuentran las empresas que quieren ofrecer contenido y se analizan soluciones a dichos problemas. | The Web cannot survive solely on advertising and sponsorship. A good alternative is the sale of content on and for the Web. But, do professionals now exist for this growing sector? Today, Internet is creating a need for professionals with new knowledge profiles. However, until formal education successfully completes the necessary metamorphosis for adapting to new needs, companies will have to organise the training for new professionals themselves. The objective of this article is to analyse the current situation and the principal profiles for creating content on the Internet. There is a discussion of the major problems being encountered by companies as they attempt to offer content, together with an analysis of the solutions.
Autor
  • Lloret, Nuria | Cabrera, Margarita
Fecha
  • 2002
Tipo
  • Text.Article
Idioma
  • spa
Identificador