Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

 1. Biblioteques i biblioteconomia a l'estat espanyol
 2. De com i per què la biblioteca s'escriu en femení. Segona part
 3. El nom de la cosa : materials per a la revisió de la terminologia biblioteconòmica
 4. Els estudis de Biblioteconomia i Documentació als països de l'espai europeu d'educació superior
 5. Els estudis de Biblioteconomia i Documentació i la configuració dels futurs professionals a l'Estat espanyol
 6. Els programes de Fonts i serveis d'informació a les escoles nord-americanes de Biblioteconomia i Documentació
 7. Fonts d'informació bibliogràfica per a les ciències de la documentació a l'Estat espanyol
 8. Inserció laboral dels titulats en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona
 9. L'aportació espanyola a la producció científica internacional en biblioteconomia i documentació : un balanç de deu anys (1992-2001)
 10. L'ensenyament de la Biblioteconomia a Barcelona : de l'Escola a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
 11. La aportación española a la producción científica internacional en biblioteconomía y documentación : balance de diez años (1992-2001)
 12. La formació permanent dels professionals de la informació a Catalunya
 13. La perspectiva arxivística de la gestió dels documents electrònics
 14. Les metadades a les revistes electròniques espanyoles de biblioteconomia i documentació
 15. Mètodes i tècniques de recerca en els articles de documentació periodística a Espanya (1997-2002)
 16. Programari lliure : introducció i estat de la qüestió per als professionals de la informació i la documentació
 17. Projectes d'investigació en Biblioteconomia i Documentació a Espanya
 18. RCLIS : cap a una biblioteca digital de biblioteconomia i documentació
 19. Recursos per a la recerca en biblioteconomia i documentació
 20. Revistes d'accés obert en biblioteconomia i documentació
 21. Una mirada als vint números de BiD