Paperlandiaedición DICOM

Búsqueda sólo por tema

 1. ABDOS (Radna zajednica biblioteka i dokumentacionih centara za istraživanje istočne, srednje i jugoistočne Evrope)
 2. ArheoPackPro! – programski sistem za unos, obradu i interpretaciju digitalne arheološke dokumentacije
 3. Creating digital language resources
 4. Digitalizacija arhivske građe u Istorijskom arhivu u Novom Sadu - neka iskustva i preporuke
 5. Digitalizacija posmatranja astronomske opservatorije u Beogradu
 6. Domesday book - tri rođenja jedne hronike
 7. Edicija Zlatna knjiga u legatu Jovana Davidovića
 8. Extensions and corrections of UDC numbers in the subfield 81 linguistics : languages
 9. Generisanje kataloških listića u bibliotečkom softverskom sistemu BISIS
 10. Godišnjak Biblioteke Matice srpske
 11. ISBN - International standard book number - međunarodni standardni broj monografske publikacije (knjige)
 12. Istraživanje tržišta knjiga u Srbiji
 13. Izmene UDK tablica u grupi istorija
 14. Izmjene i dopune brojeva UDK za književnost (82)
 15. Izvori informacija u dostupnim EBSCO bazama podataka za istraživanja u visokom školstvu u Srbiji = Academic research in Serbia and available database resources
 16. JUBIN – Status i perspektiva
 17. Karakteristike programa NIBIS za automatizaciju bibliotečkog poslovanja
 18. Konverzija indeksa stručne grupe fizička hemija 541 u 544
 19. Međunarodni standardi za digitalne arhive EAD, EAC, METS
 20. Mogućnosti korišćenja AGRIS-a i CARIS-a u Biblioteci Matice srpske
 21. New UDC class 004 for computer science
 22. Predlog rešenja centralnog kataloga za lokalne baze bibliotečkih zapisa = One implementation of central catalogue for local library record databases
 23. Prikaz realizacije mrežne digitalne biblioteke doktorskih, magistarskih i diplomskih radova = Overview of implementation of the networked digital library of theses and dissertations
 24. Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u Biblioteci Arhitektonskog fakulteta u Beogradu - Danica Radovanovic
 25. Programi biblioteke grada Beograda (1992 – 2001) Edukacije, književne komunikacije
 26. PULMAN XT projekat u Srbiji
 27. Specijalizovane baze podataka i Internet kao izvori informacija za prirodne i biomedicinske nauke
 28. Using SVG–XML FOR representation of historical graphical data
 29. Vernost reprodukcije boja pri digitalizaciji slikovnih podataka